Palvelut

Salkunhallintapalvelu

Vuodesta 2006 lähtien olemme tarjonneet asiakkaillemme salkunhallintapalvelua, jossa avaintekijä on yhteishankinta suurelle määrälle volyymia. Yhdistämällä asiakkaat suuriin yhteisiin salkkuihin, annamme pk-yrityksille samat mahdollisuudet markkinoilla kuin suurille teollisille kuluttajille. Suurille asiakassalkuille rakennamme vähitellen suojauksia tulevaisuuteen, käyttämällä erilaisia sopimuksia ja ​​tuotteita sähkönhankinnan sekä riskienhallinnan optimoimiseksi.

Suojattu hinta on tyypillisesti tulos 36 kuukauden aktiivisesta salkunhoidosta. Ajan mittaan tämä on osoittanut vähentävän asiakkaidemme riskiä äkillisissä hintavaihteluissa, ja samalla tarjonnut asiakkaillemme vakaamman ja kilpailukykyisemmän sähkön hinnan. Palvelussa asiakas voi valita nopeammin markkinanhinnan muutoksiin reagoivan strategian, jolloin pyrimme turvaamaan ennustettavan ja kilpailukykyisen hinnan, jossa on mahdollisuus alempaan hintaan, mikäli markkinahinta laskee. Mikäli markkinaolosuhteet ovat suotuisat, voimme suojata odotetun kulutuksen täysin seuraavan 1–3 kvartaalin ajalle ja näin taata asiakkaillemme kiinteän hintakaton kyseiselle ajanjaksolle.

Mikäli asiakas tavoittelee vakaampaa hintakehitystä pidemmälle aikavälille ja hinnan reagointi alaspäin ei ole määrittävä tekijä, asiakas voi valita strategian, jossa tavoitteena on nostaa suojaustasoja pidemmälle tulevaisuuteen ja tätä kautta ennakoitavuus on parempi.

 

Salkunhallintapalvelun hyödyt:

 • Ammattimainen ja ulkoistettu sähkönhankinta, jolloin asiakkaat voivat keskittyä täysin omaan ydinliiketoimintaansa.
 • Optimoidut hankintastrategiat, asiakkaan toiveen mukaisesti (kuvattu yllä).
 • Kilpailukykyiset ehdot suuren yhteishankintavolyymin ansiosta. Sähkön toimitus ja laskutus tapahtuu fyysisten toimittajien kautta, kun taas hintasuojaukset tehdään suurten tukkumarkkinatoimijoiden kanssa.
 • Vähentääksemme asiakkaidemme kustannuksia hyödynnämme aktiivisesti markkinahintojen laskukausia, tekemällä suojauksia tulevien vuosien toimituksille.
 • Asiakkaamme saavat vuosittain alkuperätakuutodistukset pienentyneestä ympäristöjalanjäljestään.
 • Asiakasportaalimme kautta asiakkaamme voivat seurata sekä toteutuneita että ennustettuja hintoja, kustannuksia ja kulutusta
Menneske og tre

Kilpailutus & hinnankiinnitys -palvelu

Kyseessä on räätälöity palvelu, jossa Sähkönhankinta kilpailuttaa asiakkaan sähkönkulutuksen markkinoiden eri toimittajien kesken. Sovitun strategian mukaan Sähkönhankinta päättää yksin tai yhdessä asiakkaan kanssa, milloin ja kuinka paljon asiakkaan volyymista suojataan. Toimittajat tekevät tarjoukset marginaalista, jonka he tarvitsevat toimituksiin ja kunkin asiakkaan kulutuksen hallintaan. Sähkönhankinta hyväksyy houkuttelevimman tarjouksen marginaalin ja tarjouksen muiden ehtojen perusteella ja asiantuntijatiimimme hoitaa sähkön hankinnan tekemällä kiinnityksiä tulevien hintojen suojaamiseksi, kun lyhyen ja pitkän aikavälin markkinat katsotaan houkutteleviksi. Kilpailutus & hinnankiinnitys -palvelussa tavoite on vähentää riskejä ja varmistaa asiakkaillemme ennakoitavat ja matalat sähkökustannukset.

Oletko julkinen toimija?

Kilpailutus & hinnankiinnitys -palvelu täyttää kaikki julkisten hankintojen säännökset ja
soveltuu siksi erityisen hyvin julkisille asiakkaille.

 

Kilpailutus & hinnankiinnitys -palvelun hyödyt:

 • Julkinen kilpailutus mahdollista.
 • Marginaalit ja ehdot kilpailutetaan, ja paras tai muuten sopivin tarjous valitaan.
 • Aktiivinen sähkönhankinta, joka perustuu markkinasignaaleihin ja osaamiseemme.
 • Nimetty salkunhoitaja.
 • Sähkön hinta voidaan suojata ennen toimitusta asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.
 • Parempi sähkökustannusten budjetoitavuus.
 • Asiakasportaalimme kautta asiakkaamme voivat seurata sekä toteutuneita että ennustettuja hintoja, kustannuksia ja kulutusta.
 • Asiakkaat voivat vaikuttaa ympäristöjalanjälkeensä määrittelemällä
  sähkönkulutukseensa liittyvä alkuperätakuiden hankinnan suuntaviivat.
Menneske og tre

Energialaskujen tarkastuspalvelu

Löydämme laskutusvirheitä noin joka viidennessä tarkistuksessa. Energialaskujen tarkistus tuo säästöjä niin pienille kuin suurillekin yritysasiakkaillemme.

Monimutkaiset säädökset markkinoilla

Pohjoismaiset sähkömarkkinat kehittyvät jatkuvasti. Muutokset alaan liittyvissä säädöksissä tuovat haasteita laskutuskomponenttien tarkistukselle. Meillä on yli 20 vuoden asiantuntemus energialaskutuksesta ja ajamme aina asiakkaan etua muuttuvilla markkinoilla.

Maksuton tarkistus

Palvelu on asiakkaalle taloudellisesti riskitön. Sähkönhankinta laskuttaa ainoastaan sovitun prosenttiosuuden asiakkaalle maksettavista palautuksista ja säästöistä. Tarkistus on maksuton, jos emme saavuta asiakkaillemme taloudellista hyötyä. Noin joka viides suorittamistamme tarkistuksista johtaa hyvityksiin ja säästöihin asiakkaalle. Me edustamme asiakasta ja hoidamme yhteydenpidon palveluntoimittajiin tai viranomaisiin, kunnes asiakas on saanut hyvityksensä ja virheet on korjattu.

 

Ei korjausta – ei maksua: tarkastus on veloitukseton, jos emme löydä virheitä

Menneske og tre

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy

Hermiankatu 8D
33720 Tampere 
y-tunnus 1110017-0

 

Asiakaspalvelu

044 5871 700
arkisin klo 9 - 15
asiakaspalvelu@sahkonhankinta.fi