Yrittäjäin Sähkönhankinnan tietosuojalausunto

Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, miten Yrittäjäin Sähkönhankinta (YSH)
kerää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötiedot ovat tietoja ja kuvauksia, jotka voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, asuinpaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, energiankulutus tai IP-osoite. Emme myy henkilötietojasi muille yrityksille.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, rekisteröintiä, kopioimista, yhdistämistä, tallentamista ja luovuttamista.

Henkilötietojen käsittelystä vastaa YSH toimitusjohtajansa välityksellä. Jos päivittäinen vastuu on delegoitu, tästä on ilmoitettu kussakin kohdassa erikseen. Delegointi käsittää vain tehtävät, ei vastuuta.

Verkkopohjainen henkilötietojen käsittely

Sivustovastaava kantaa päivittäisen vastuun siitä, miten YSH käsittelee henkilötietoja YSH:n verkkosivustoilla, jollei jäljempänä toisin mainita. Sivustolla vierailevat henkilöt voivat vapaaehtoisesti luovuttaa henkilötietojaan käyttääkseen erilaisia palveluja, joita ovat esimerkiksi ”ota yhteyttä” ja ”tilaa uutiskirje”. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen, jollei toisin ole mainittu.

YSH on vastuussa verkkosivustonsa sisällöstä. Kun napsautat linkkiä johonkin ulkoiseen palveluun, poistut sivustoltamme ja siirryt sen yrityksen sivustolle, joka omistaa kyseisen palvelun. Tämä yritys vastaa henkilötietojen käsittelystä omalla verkkosivustollaan ja voi käyttää muita analyysimenetelmiä ja tallentaa muita tietoja kuin YSH.

Puhelin ja sähköposti

YSH käyttää sähköpostia ja puhelinta päivittäisessä toiminnassaan viestintään asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden, työntekijöiden ja toimittajien kanssa. Sähköpostin käytön yhteydessä voimme käsitellä ei-arkaluonteisia henkilötietoja. Sama koskee puhelinkeskusteluja, joiden yhteydessä olennaisia tietoja voidaan tallentaa. Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme täyttää velvoitteemme rekisteröityä asiakasta kohtaan, jolloin oikeudellinen peruste tietojen käsittelylle on joko suostumus tai sopimuksen täyttäminen.

Asiakkaan yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot tallennetaan turvallisesti sisäisiin asiakastukijärjestelmiimme, eikä niitä luovuteta muille konsernin ulkopuolisille paitsi sellaisille kumppaneille, jotka avustavat palvelun toimittamisessa sopimuksen mukaisesti. Henkilökohtaiset yhteystiedot voidaan poistaa määrätyn ajan kuluessa sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt tai kun saamme asiakkaalta tiedon, ettet ole enää asiakkaamme yhteyshenkilö ja pyydät siksi, että sähköpostiosoitteesi poistetaan ennen kuin se poistettaisiin tavalliseen tapaan, jos määrätyn ajanjakson aikana ei ole ollut toimintaa.

Uutiskirje

Voit halutessasi tilata uutiskirjeen, jolloin saat sähköpostiviestin aina kun julkaisemme uutta sisältöä verkkosivustollamme. Uutiskirjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet jo rekisteröinyt yrityksesi kanssa tehdyssä sopimuksessa, ja sähköpostiosoitetta käsitellään kohdassa ”Puhelin ja sähköposti” kuvatulla tavalla.

Evästeet

Evästeet (Cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustolla. YSH käyttää evästeitä ja kerää tietoja YSH:n omistamien verkkosivustojen käyttäjistä. Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on tuottaa tilastoja, joita voimme käyttää sivustojemme parantamiseen ja kehittämiseen. Tällaisia tilastoja ovat esimerkiksi vierailijoiden määrä eri sivustoilla, vierailun kesto, miltä verkkosivustolta vierailijat tulevat ja mitä selaimia vierailijat käyttävät.

Tiedot käsitellään tunnistamattomassa ja koostetussa muodossa. Tunnistamattomuudella tarkoitetaan, että kerättyjä tietoja ei ole mahdollista yhdistää yksittäiseen käyttäjään. Keräämme IP-osoitteet kokonaisuudessaan, mutta IP-osoitteet tehdään tunnistamattomaksi siten, että vain osoitteen kolmea ensimmäistä numeroryhmää käytetään tilastojen tuottamiseen. Jos esimerkiksi IP-osoite koostuu numeroista 195.159.103.82, käytetään tilastossa vain muotoa 195.159.103.xx. Lisäksi IP-osoitteita käsitellään aggregoidulla tasolla, eli kaikki tiedot yhdistetään ryhmäksi eikä niitä käsitellä erikseen.

Verkkosivustollamme on käytössä Google Analytics -seurantaohjelma. Tämä on Google, Inc.:in tarjoama työkalu, joka on asennettu palveluntarjoajan omalle palvelimelle. YSH ei luovuta tämän työkalun avulla kerättyjä tietoja muille.

Osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en on lisätietoja siitä, miten voit sallia tai kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivustoillamme:

Sisällön jakaminen

Kun jaat sisältöä, tiedot lisätään välittömästi valitsemaasi verkkoyhteisöön. Verkkoyhteisö voi käsitellä tietoja kyseisen verkkoyhteisön kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti. Me emme tallenna tietoa siitä, että olet jakanut sisältöä.

Sivu- ja palvelutoiminnot

Kirjautumista tai hakutoiminnon käyttöä edellyttävissä palveluissa voidaan käyttää evästeitä, joiden avulla voidaan varmistaa, että palvelu tarjoaa oikeat tiedot oikealle henkilölle.

Henkilötietojen tallennus ja suojaaminen

Henkilötietojasi säilytetään turvallisesti niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilötiedot, joita käsittelemme suostumuksesi perusteella, voidaan poistaa, jos pyydät niiden poistamista emmekä tarvitse näitä henkilötietoja muista sopimussyistä.

Palveluntarjoajat

YSH käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, jotka voivat käsitellä henkilötietoja puolestamme. Tässä tapauksessa käsittely tapahtuu antamiemme ohjeiden ja tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti.

Journey Group toimii YSH:n puolesta henkilötietojen käsittelijänä ja on kaikkien YSH:n verkkosivustojen kehitykseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvien palvelujen tarjoaja. Verkkosivuston toiminnasta vastaa Amazon palveluntarjoajan alihankkijan ominaisuudessa.

Verkkosivuston kautta kerätyt tiedot tallennetaan palveluntarjoajan omille palvelimille. Vain YSH voi käyttää kerättyjä tietoja.

Sinun oikeutesi käsittelemiemme henkilötietojen osalta

Sinulla on oikeus tarkistaa tallentamamme itseäsi koskevat henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia käsittelemiemme henkilötietojen oikaisemista tai poistamista sillä edellytyksellä, ettei meidän tarvitse sopimussyistä säilyttää henkilötietojasi.

Huomaa, että kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Käsittelemiämme henkilötietoja, tietojen oikaisua tai tietojen poistamista koskevat kysymykset voidaan lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@sahkonhankinta.fi

Pyydämme sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi tai antamaan lisätietoja ennen kuin voit käyttää oikeuttasi henkilötietojen tarkasteluun. Teemme tämän varmistaaksemme, että henkilökohtaisiin tietoihisi on pääsy vain sinulla eikä kenelläkään muulla, joka esiintyy nimelläsi.

Valitukset

Jos uskot, että käsittelemme henkilötietoja tavalla, joka poikkeaa tietosuojakäytännössämme kuvaillusta tavasta tai muulla tavoin rikkoo tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja valituksen tekemisestä tietosuojavaltuutetulle löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta.

Muutokset

Päivitämme säännöllisesti tätä tietosuojalausuntoa sivustollamme tai sivustokäytännöissämme tai lainsäädännössä tapahtuvien muutosten perusteella. Merkittävien muutosten yhteydessä tiedotamme asiasta erikseen niiden palvelujen yhteydessä, joita muutokset koskevat.

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy

Naulakatu 3
33100 Tampere 
y-tunnus 1110017-0

 

Asiakaspalvelu

044 5871 700
arkisin klo 9 - 15
asiakaspalvelu@sahkonhankinta.fi