Tietosuojalausunto

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n tietosuojalausunto

Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan, miten Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy kerää ja käyttää henkilökohtaisia tietoja toiminnassaan.

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäiseen henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, asuinpaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai IP-osoite.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, rekisteröintiä, kopioimista, yhdistämistä, tallettamista, ja luovuttamista.

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy ja sen edustajana toimiva toimitusjohtaja vastaavat vastaanottamiensa henkilökohtaisten tietojen käsittelemisestä. Mikäli päivittäinen vastuu on delegoitu, siitä on ilmoitettu kussakin kohdassa erikseen. Delegointi käsittää vain tehtävät, ei vastuuta.

 

Verkkopohjainen henkilötietojen käsittely

Päivittäinen vastuu siitä, miten Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy käsittelee henkilötietoja Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n verkkosivustoilla, kuuluu sivustovastaavalle, jollei jäljempänä toisin mainita. Sivustolla vierailevat henkilöt voivat luovuttaa henkilötietojaan vapaaehtoisesti erilaisten palvelujen, kuten yhteydenoton ja palvelusopimuksen tilaamisen yhteydessä. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamalle suostumukselle, jollei toisin ole mainittu.

 

Puhelin ja sähköposti

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy käyttää sähköpostia ja puhelinta päivittäisessä toiminnassaan viestiessään asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden, työntekijöiden ja toimittajien kanssa. Sähköpostin käytön yhteydessä voimme käsitellä henkilötietoja. Sama koskee puhelinkeskusteluja, joiden yhteydessä keskeisiä tietoja voidaan tallentaa. Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme täyttää velvoitteemme rekisteröityä henkilöä kohtaan, jolloin oikeudellinen peruste tietojen käsittelylle on joko suostumus tai sopimuksen täyttäminen.

 

Evästeet

Evästeet (Cookies) ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet verkkosivustolla. Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n sivustoilla tapahtuneista vierailuista. Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on tuottaa tilastoja, joita voimme käyttää sivustojemme parantamiseen ja kehittämiseen. Tällaisia tilastoja ovat esimerkiksi vierailijoiden määrä eri sivustoilla, vierailun kesto, miltä verkkosivustolta vierailijat tulevat ja mitä selaimia vierailijat käyttävät.

Tiedot käsitellään tunnistamattomassa ja koostetussa muodossa. Tunnistamattomuudella tarkoitetaan, että emme pysty yhdistämään keräämäämme tietoja yksittäiseen käyttäjään. Keräämme IP-osoitteet kokonaisuudessaan, mutta IP-osoitteet tehdään tunnistamattomaksi siten, että vain osoitteen kolmea ensimmäistä numeroryhmää käytetään tilastojen tuottamiseen. Jos esimerkiksi IP-osoite koostuu numeroista 195.159.103.82, käytetään tilastossa vain muotoa 195.159.103.xx. Lisäksi IP-osoitteita käsitellään aggregoidulla tasolla, eli kaikki tiedot yhdistetään ryhmäksi eikä niitä käsitellä erikseen.

Osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en voit saada lisätietoja siitä, miten voit sallia tai kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksista.

Käytämme seuraavia evästeitä verkkosivustoillamme:

 

Haku

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy tallentaa tietoja siitä, mitä hakusanoja vierailijat käyttävät hakutoiminnossa. Tämän tarkoituksena on tietopalvelumme parantaminen. Hakukäyttäytymistä koskevat tiedot tallennetaan erilliseen tietokantaan ja ne tallennetaan vain koostetussa muodossa. Vain käytetyt hakusanat tallennetaan, eikä niitä voi yhdistää muihin käyttäjätietoihin, kuten IP-osoitteisiin.

 

Sisällön jakaminen

Kun jaat sisältöä, tiedot lisätään välittömästi valitsemaasi verkkoyhteisöön. Verkkoyhteisö voi käsitellä tietoja kyseisen verkkoyhteisön kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti. Me emme tallenna tietoa siitä, että olet jakanut sisältöä.

 

Sivu- ja palvelutoiminnot

Kirjautumista tai hakutoiminnon käyttöä edellyttävissä palveluissa voidaan käyttää evästeitä, joiden avulla voidaan varmistaa, että palvelu tarjoaa oikeat tiedot oikealle henkilölle.

 

Henkilötietojen tallennus ja suojaaminen

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että suostumuksesi perusteella käsittelemämme henkilötiedot poistetaan, jos peruutat suostumuksesi.

 

Toimittajamme

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy käyttää ulkoisia palveluntoimittajia, jotka voivat käsitellä henkilötietoja puolestamme. Tässä tapauksessa käsittely tapahtuu antamiemme ohjeiden ja tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti.

Omega Media As on Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n tietojenkäsittelijä ja kaikkien verkkosivustojen kehitykseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvien palvelujen tarjoaja sekä vastaa verkkosivuston toiminnasta.

Verkkosivuston kautta kerätyt tiedot tallennetaan palveluntarjoajan omille palvelimille. Vain Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:llä on oikeus käyttää kerättyjä tietoja.

 

Sinun oikeutesi käsittelemiemme henkilötietojen osalta

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriimme tallennetut sinua koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus vaatia käsittelemiemme henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

Huomaa, että kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Käsittelemiämme henkilötietoja, tietojen oikaisua tai tietojen poistamista koskevat kysymykset voidaan lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@sahkonhankinta.fi.

Pyydämme sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi tai antamaan lisätietoja ennen kuin voit käyttää oikeuttasi henkilötietojen tarkasteluun. Teemme tämän varmistaaksemme, että henkilökohtaisiin tietoihisi on pääsy vain sinulla eikä kenelläkään muulla, joka esiintyy nimelläsi.

 

Valitukset

Jos uskot, että käsittelemme henkilötietoja tavalla, joka poikkeaa tietosuojakäytännössämme kuvaillusta tavasta tai muulla tavoin rikkoo tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja valituksen tekemisestä tietosuojavaltuutetulle löytyy Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta.

 

Muutokset

Päivitämme säännöllisesti tätä tietosuojalausuntoa sivustollamme tai sivustokäytännöissämme tai lainsäädännössä tapahtuvien muutosten perusteella. Merkittävien muutosten yhteydessä tiedotamme asiasta erikseen niiden palvelujen yhteydessä, joita muutokset koskevat.

Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy

Naulakatu 3
33100 Tampere 
y-tunnus 1110017-0

 

Asiakaspalvelu

044 5871 700
arkisin klo 9 - 15
asiakaspalvelu@sahkonhankinta.fi